فا | En

20 ASUS Tablets for prizes every week

9th week
14th April 2015 till 20th April 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  آیدا رضائی
  10501*** 09
  09154*** 989
 • 2
  آرش افشاری پور
  00251*** 57
  09124*** 824
 • 3
  سید مهدی پور حسینی تفت
  09308*** 88
  09151*** 282
 • 4
  مجید سعادتی
  06300*** 39
  09369*** 394
 • 5
  آرمان فیض عسگری
  13614*** 48
  09147*** 373
 • 6
  سعید ستوده یان
  22199*** 52
  09111*** 685
 • 7
  مجتبی نوغانی
  00184*** 93
  09124*** 015
 • 8
  hamid najafi
  16009*** 22
  09122*** 174
 • 9
  فاطمه ارجمندفر
  00189*** 51
  09124*** 955
 • 10
  سیامک عمادی
  00824*** 40
  09360*** 683
 • 11
  NASSER TEIMOURI
  13781*** 59
  09143*** 331
 • 12
  مهدی ارشدی
  17192*** 40
  09143*** 549
 • 13
  سید سعید موسوی درآمدی
  54198*** 66
  09138*** 123
 • 14
  محمد حسین دخت عصمتی
  00814*** 59
  09356*** 755
 • 15
  سید محمد حامد توکلی
  03861*** 01
  09122*** 348
 • 16
  رضا نظری
  21202*** 05
  09111*** 340
 • 17
  سیدمحمدرضا موسوی
  03701*** 32
  09190*** 936
 • 18
  امیر غفاروند
  13605*** 13
  09149*** 662
 • 19
  علی اسماعیلی
  43715*** 56
  09121*** 297
 • 20
  حسن قادری پناه
  04537*** 04
  09384*** 626
8th week
7th April 2015 till 13rd April 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  رسول جاویدی
  13759*** 12
  09354*** 485
 • 2
  پرنیا حجازی
  15821*** 22
  09368*** 001
 • 3
  mohsen mansour
  61899*** 30
  09122*** 916
 • 4
  عزت الله فرخي
  42841*** 62
  09126*** 485
 • 5
  محمد حسین توجهی
  00712*** 96
  09121*** 993
 • 6
  فاطمه مختاری
  00133*** 68
  09128*** 291
 • 7
  »هدی کلانی
  00758*** 24
  09122*** 564
 • 8
  نازنین اقبالی میلانی
  13809*** 59
  09143*** 339
 • 9
  زهره حسینی
  09394*** 52
  09155*** 041
 • 10
  فرحناز داز
  20201*** 81
  09306*** 755
 • 11
  کاظم طالب پور
  07599*** 51
  09159*** 625
 • 12
  محمد داودیان
  00200*** 21
  09127*** 380
 • 13
  حسین جهانگیری
  51598*** 89
  09171*** 526
 • 14
  آرش دانش
  27536*** 33
  09354*** 211
 • 15
  حمید محمدزاده
  52293*** 87
  09354*** 595
 • 16
  نجمه گوهری
  08703*** 43
  09151*** 409
 • 17
  زهرا قیاسی نیا
  04814*** 30
  09361*** 122
 • 18
  سیدصمد احسانی
  13827*** 94
  09147*** 844
 • 19
  محمدامین رستمی
  38757*** 71
  09360*** 986
 • 20
  بهرام قرباندوست
  63098*** 27
  09111*** 352
7th week
31st March 2015 till 6th April 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  حسین لولایی
  21102*** 00
  09118*** 217
 • 2
  سپیده شایانفر
  27400*** 32
  09128*** 464
 • 3
  علی ربیع زاده
  09212*** 07
  09151*** 154
 • 4
  محمد ابراهیم اخوان ملایری
  00621*** 42
  09188*** 610
 • 5
  محمد حیرانی
  00762*** 67
  09331*** 453
 • 6
  مهرداد خادم پور
  00726*** 11
  09122*** 053
 • 7
  محبوبه شریفی
  30402*** 32
  09129*** 562
 • 8
  رویا عرب زاده
  00543*** 10
  09126*** 977
 • 9
  حسن مرادی
  00678*** 00
  09194*** 700
 • 10
  حسین صلوتی
  12712*** 08
  09137*** 177
 • 11
  سید مرتضی دامادی
  12851*** 81
  09133*** 210
 • 12
  رضا متین
  22981*** 71
  09177*** 136
 • 13
  مهدی روشن دوست
  00727*** 01
  09123*** 335
 • 14
  سامان ویسی
  00212*** 39
  09122*** 202
 • 15
  لاله امیری
  32404*** 34
  09186*** 761
 • 16
  محمد صداقت نیا
  11411*** 02
  09139*** 173
 • 17
  مهدی خیری
  12906*** 81
  09123*** 058
 • 18
  محمد مهدي اهري زاده
  00747*** 80
  09123*** 494
 • 19
  ویدا حسن زاده
  56800*** 91
  09119*** 313
 • 20
  مهدی جوان راد
  09420*** 83
  09155*** 063
6th week
24th March till 30th March 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  حمید رضایی
  05323*** 18
  09122*** 217
 • 2
  زهرا سادات جمدی
  12715*** 33
  09132*** 055
 • 3
  حامد نعمتی
  20633*** 51
  09112*** 417
 • 4
  علی مزرعاوی
  17421*** 71
  09168*** 218
 • 5
  سينا عمراني
  20923*** 26
  09372*** 868
 • 6
  مهران همه کسی
  21617*** 26
  09388*** 589
 • 7
  حامد طوطیان مشهدی
  09419*** 01
  09155*** 805
 • 8
  ناهید احمدی
  00576*** 32
  09123*** 259
 • 9
  آریا محمدی چکووری
  26402*** 17
  09113*** 640
 • 10
  مصطفی خورشیدی
  46235*** 24
  09132*** 697
 • 11
  محمود رحیمی وند
  13705*** 63
  09141*** 270
 • 12
  ابوذر حمیدی قلعه خلیلی
  23009*** 51
  09359*** 344
 • 13
  فخرالدین زارع
  22963*** 41
  09178*** 783
 • 14
  علیرضا خانزاد
  21302*** 91
  09358*** 220
 • 15
  مهدی تهرانی فرجاد
  00648*** 30
  09122*** 897
 • 16
  الهه کشتکار باقری
  00108*** 27
  09359*** 767
 • 17
  امیر پرارین
  00629*** 87
  09121*** 269
 • 18
  زهرا اعلایی
  00121*** 00
  09307*** 067
 • 19
  سارا طلوع اصغری
  13768*** 40
  09144*** 175
 • 20
  رسول کرمی
  39798*** 43
  09125*** 964
5th week
17th March till 23rd March 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  فائزه سلیمانی نژاد
  00111*** 66
  09397*** 575
 • 2
  علی حق روش
  43229*** 22
  09125*** 396
 • 3
  نادر مقرری مهربانی
  00143*** 98
  09395*** 919
 • 4
  وحید وهیبی فخر
  38735*** 59
  09188*** 716
 • 5
  علیرضا فقیه
  12909*** 21
  09133*** 101
 • 6
  ایمان مهرابی کرمانی
  47101*** 21
  09125*** 151
 • 7
  سیامک رحمانی
  03112*** 56
  09376*** 903
 • 8
  محمد یوسفی پور جدی
  13622*** 02
  09141*** 542
 • 9
  حسین ابراهیمی
  00842*** 00
  09194*** 359
 • 10
  حمید اولاپور
  17538*** 36
  09122*** 685
 • 11
  مصطفی گرزین
  21618*** 69
  09127*** 510
 • 12
  مهدی صابری
  32552*** 32
  09353*** 400
 • 13
  منصور سعادتی
  20033*** 13
  09138*** 688
 • 14
  مصطفی صابوناتی
  00630*** 07
  09121*** 771
 • 15
  علیرضا بهجت آبادی
  03223*** 94
  09124*** 751
 • 16
  مهدی اولاد
  06026*** 29
  09127*** 951
 • 17
  سید آیدین حسینی
  00169*** 26
  09392*** 057
 • 18
  علی محمد زادهوش
  12856*** 95
  09133*** 498
 • 19
  حسین مظفرزاده
  43235*** 65
  09360*** 282
 • 20
  سیدنورالدین واعظ پور
  22982*** 72
  09124*** 364
4th week
10th March till 16th March 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  میثم ارامش
  12399*** 11
  09139*** 572
 • 2
  حسن سیامر
  17513*** 31
  09166*** 337
 • 3
  پدرام مددی
  25804*** 38
  09362*** 175
 • 4
  عرفان قادری
  38301*** 84
  09188*** 910
 • 5
  رسول ziaee
  09389*** 11
  09150*** 220
 • 6
  مجتبی نوریان
  21215*** 32
  09121*** 244
 • 7
  مهسا فتاحی
  32401*** 53
  09361*** 659
 • 8
  آرتین حسینی
  00177*** 52
  09212*** 019
 • 9
  Mehrdad Torabi
  00434*** 01
  09358*** 387
 • 10
  یوسف محمدی زاده
  00832*** 88
  09128*** 665
 • 11
  محمد امیدی نوبیجار
  25807*** 45
  09214*** 106
 • 12
  داور محمدی
  00611*** 68
  09121*** 334
 • 13
  سیدمحسن کلانتریان
  22198*** 11
  09355*** 366
 • 14
  علی قمی توکلی
  04396*** 69
  09125*** 095
 • 15
  سیده فریبا حاجی سید جوادی
  03232*** 21
  09124*** 843
 • 16
  علی محمدامینی
  28891*** 67
  09141*** 679
 • 17
  محمد علی مددی
  00809*** 23
  09124*** 776
 • 18
  هادی جدیدی
  00749*** 65
  09124*** 093
 • 19
  مجتبی رمضان خانلو
  00771*** 57
  09355*** 128
 • 20
  سعید صفرپور
  13603*** 31
  09145*** 252
3rd week
3rd March till 9th March 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  اميد پژوفر
  44327*** 31
  09127*** 225
 • 2
  مرجان شفائیان راد
  00180*** 22
  09123*** 350
 • 3
  سعید رشیدی
  40733*** 11
  09360*** 879
 • 4
  غلامرضا برزگر
  04928*** 82
  09125*** 061
 • 5
  فرشاد یگانه
  00174*** 80
  09199*** 784
 • 6
  سعید ربیعی
  00551*** 46
  09121*** 645
 • 7
  فایزه روشندل
  06705*** 05
  09354*** 756
 • 8
  امیرحسین نیرپارچین
  00148*** 45
  09126*** 658
 • 9
  حسین یعقوب نژاد
  08882*** 25
  09125*** 136
 • 10
  بهار عابد
  00192*** 28
  09128*** 012
 • 11
  علی غالبی
  19400*** 89
  09127*** 205
 • 12
  رضا اشراقی
  25600*** 73
  09107*** 723
 • 13
  داود حیاتی
  51592*** 93
  09166*** 348
 • 14
  حسین پسندیده
  09223*** 05
  09388*** 244
 • 15
  سیدعلی علوی
  16711*** 88
  09143*** 241
 • 16
  حامد صادقی
  06705*** 17
  09012*** 049
 • 17
  مجتبی نظری
  24803*** 48
  09171*** 197
 • 18
  حكيمعلي عبدي
  16218*** 81
  09147*** 352
 • 19
  مبینا عظیمی
  33304*** 46
  09188*** 332
 • 20
  ابراهيم افرازكيارودي
  51792*** 21
  09124*** 205
2nd week
24th February till 2nd March 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  هادی آموده
  52099*** 09
  09378*** 314
 • 2
  شاهين بومي
  18199*** 29
  09132*** 597
 • 3
  محمد بناء
  00200*** 01
  09190*** 260
 • 4
  جهانبخش فاتحی قهفرخی
  17418*** 06
  09169*** 173
 • 5
  حسین خانی مقانکی
  00770*** 90
  09124*** 749
 • 6
  لیلی صادقی
  40723*** 99
  09166*** 640
 • 7
  محمد مهدی روزبهانی
  00188*** 31
  09127*** 101
 • 8
  محمد صالح اینانلو
  43243*** 33
  09123*** 820
 • 9
  مهدی شیروی
  20027*** 44
  09104*** 163
 • 10
  آنلی کوثری فر
  01502*** 96
  09123*** 975
 • 11
  محمدرضا آهنگری
  22198*** 71
  09123*** 103
 • 12
  الیکا نفیسی
  00104*** 08
  09128*** 176
 • 13
  شقایق روغنی
  00148*** 14
  09336*** 337
 • 14
  ابوالفضل ملک پور
  46506*** 05
  09133*** 752
 • 15
  احمد رحیمی
  00110*** 78
  09354*** 540
 • 16
  مهدی سهرابی
  00721*** 69
  09126*** 878
 • 17
  سجاد اسدی
  16398*** 09
  09128*** 062
 • 18
  محمد علی دهقانی
  23601*** 45
  09178*** 986
 • 19
  امیررضا بایگان
  43109*** 67
  09191*** 719
 • 20
  وحید حاتم زاده خانقاهی
  28517*** 11
  09148*** 511
1st week
17th February till 23rd February 2015
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  مهیار خدادادی
  00134*** 98
  09124*** 907
 • 2
  hossein iranzadeh
  13808*** 20
  09386*** 013
 • 3
  امیر یارمحمدی
  41203*** 44
  09217*** 368
 • 4
  امین گودرزی
  19902*** 18
  09336*** 945
 • 5
  asgar agazadeh
  56799*** 66
  09141*** 717
 • 6
  سروش مددی یگانه
  04535*** 81
  09125*** 413
 • 7
  محمد رضا محمدی
  03816*** 28
  09375*** 232
 • 8
  جلال محمدي
  00739*** 39
  09122*** 468
 • 9
  بهرام ابراهیمی مهر
  13825*** 92
  09144*** 781
 • 10
  احمد قاسمی
  00797*** 47
  09125*** 491
 • 11
  مریم محمدی
  66400*** 75
  09121*** 521
 • 12
  علیرضا محمدی
  03813*** 93
  09193*** 200
 • 13
  سید محمد علی افجه
  00140*** 29
  09124*** 309
 • 14
  حامد الهی
  61500*** 93
  09196*** 202
 • 15
  حسین اسدی
  28890*** 27
  09144*** 685
 • 16
  علی قنبری نیا
  20923*** 89
  09111*** 606
 • 17
  زهرا مردانی
  24302*** 59
  09124*** 329
 • 18
  mohammad shahpasand
  07036*** 01
  09123*** 149
 • 19
  محسن تربتی نژاد
  21225*** 66
  09113*** 733
 • 20
  رحیم اسمعیلی
  48998*** 53
  09355*** 766

The Most Popular Notebook brand of Iran market

Reference: ICT Research institution
and IRAN Top Market Brands festival

Please just purchase ASUS product with authorize guarantee:


ASUS Mobile warranty just by Hami


 • Follow us: