فا | En
Closed

Asus Yalda Night festival

19th Dec. 2015 till 1st Jan. 2016

Winning 10 Tablets every day

جمعه, ۱۱ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  فاطمه حبچیه
  17579*** 00
  09393*** 541
 • 2
  محمد مهدی کاویانی
  11111*** 11
  09127*** 530
 • 3
  حمید مهربانی
  -*** -
  09122*** 895
 • 4
  سید حسینی
  01234*** 89
  09128*** 973
 • 5
  قاسم دلبرپور
  -*** -
  09366*** 931
 • 6
  محسن سلیمی
  00709*** 82
  09123*** 793
 • 7
  امین خرمیان
  12930*** 61
  09360*** 943
 • 8
  علی رامین
  04535*** 81
  02188*** 053
 • 9
  رامین شادمان
  27100*** 63
  09111*** 912
 • 10
  سعید قلمبر
  17401*** 25
  09166*** 155
پنجشنبه, ۱۰ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  مرضیه مالامیری
  -*** -
  09193*** 187
 • 2
  آقای سابق
  -*** -
  09161*** 545
 • 3
  اسماعیل اختیاری
  04534*** 29
  09120*** 609
 • 4
  محمد یوسفی
  -*** -
  09112*** 847
 • 5
  مصطفی مالمیر
  39701*** 34
  09355*** 944
 • 6
  داود بازقلعه
  00412*** 97
  09123*** 412
 • 7
  تقی اسدی
  49895*** 42
  09122*** 799
 • 8
  آریا گنجی
  20919*** 27
  09111*** 252
 • 9
  عبداله دهقان
  48983*** 22
  09125*** 342
 • 10
  پناهعلی اسدی
  11111*** 11
  09125*** 296
چهارشنبه, ۹ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  naser masomi
  15335*** 17
  09128*** 554
 • 2
  عرفان توانا
  00196*** 19
  09302*** 470
 • 3
  بنیامین ملکا
  -*** -
  09122*** 720
 • 4
  اکرم کوشکی
  -*** -
  09156*** 314
 • 5
  آیت الله فریدونی
  58499*** 10
  09123*** 391
 • 6
  فاطمه ایمانی
  40604*** 83
  09335*** 031
 • 7
  میثم معصوم پور
  49897*** 66
  09112*** 380
 • 8
  سید مرتضی موسوی پور
  19400*** 53
  09377*** 638
 • 9
  آقای شهریار
  41729*** 47
  09183*** 985
 • 10
  مهدی صادقی
  01234*** 89
  09356*** 712
سه‌شنبه, ۸ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  ستار رويشد زاده
  -*** -
  09166*** 859
 • 2
  parisa fallah
  32570*** 80
  09187*** 640
 • 3
  امین باشتنی
  -*** -
  09197*** 801
 • 4
  آقای حافظی
  40727*** 61
  09169*** 532
 • 5
  امیر محمد شیرانی
  46402*** 56
  09138*** 398
 • 6
  هدا صمیمی
  20919*** 13
  09111*** 516
 • 7
  فرخ صالحي
  -*** -
  09302*** 867
 • 8
  مقداد شهریاری
  12400*** 78
  09390*** 866
 • 9
  محمد تقی رضاقلی لالانی
  04522*** 98
  09121*** 469
 • 10
  حمید رضا صبح خیزان
  10622*** 00
  09155*** 975
دوشنبه, ۷ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  مصطفی ابراهیمی
  00136*** 32
  09121*** 795
 • 2
  سجاد شفیعی
  00440*** 69
  09305*** 231
 • 3
  محسن شیدایی
  -*** -
  09191*** 838
 • 4
  آقای قربانی
  -*** -
  09176*** 950
 • 5
  حامد سیمی
  22981*** 95
  09171*** 381
 • 6
  مهدی علویان
  05340*** 61
  09123*** 978
 • 7
  پیمان حدادی مدیسه
  00612*** 71
  09121*** 599
 • 8
  فرشاد منجزی
  19705*** 71
  09166*** 756
 • 9
  امیر حسین توسلی
  00681*** 45
  09127*** 285
 • 10
  حمید رضا دولت زاده
  00152*** 87
  09355*** 799
یکشنبه, ۶ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  ----- شیخ
  -*** -
  09131*** 319
 • 2
  آقای دستان
  -*** -
  09125*** 866
 • 3
  مهدی حسینی جم
  -*** -
  09128*** 284
 • 4
  محمد گیلوری
  00803*** 58
  09124*** 881
 • 5
  حمیدرضا محمدی
  00491*** 45
  09129*** 458
 • 6
  سمیرا رحمانی
  49112*** 07
  09354*** 932
 • 7
  محمدعلی نیک عابدی
  20032*** 32
  09163*** 745
 • 8
  رضا اشکو
  -*** -
  09169*** 096
 • 9
  مرتضی خاکی
  01234*** 89
  09369*** 635
 • 10
  سهيل اشكاني اصفهاني
  22800*** 26
  09171*** 240
شنبه, ۵ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  آقای مختاری
  -*** -
  09157*** 221
 • 2
  حمید رضا محمودی
  33292*** 04
  09183*** 571
 • 3
  amir ali yosefi
  07925*** 08
  09123*** 046
 • 4
  فریبا حسینی
  -*** -
  09163*** 451
 • 5
  زاهديان محسن
  00124*** 78
  09139*** 399
 • 6
  روح الله عجم اکرامی
  09226*** 20
  09361*** 724
 • 7
  محمد علیزاده
  00734*** 54
  09127*** 554
 • 8
  آقای وزیری
  -*** -
  09366*** 945
 • 9
  صبا دمنه
  00791*** 53
  09104*** 561
 • 10
  بهمن قلی پور
  11111*** 11
  09124*** 582
جمعه, ۴ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  خانم علیخواه
  -*** -
  09119*** 541
 • 2
  علیرضا کهکشانی
  11111*** 11
  09179*** 174
 • 3
  سعید سیدحسینی
  13820*** 81
  09121*** 145
 • 4
  آقای حسن نیا
  27223*** 12
  09123*** 881
 • 5
  بهنام نصیری
  24802*** 25
  09176*** 645
 • 6
  آقای احمدزاده
  -*** -
  09198*** 836
 • 7
  حسام اظهاری خوشکار
  -*** -
  09121*** 899
 • 8
  مرجان ارجمندی
  12345*** 90
  09135*** 072
 • 9
  محمود عبدیان
  00542*** 84
  09126*** 023
 • 10
  سيد محمد مفيد فاخر
  -*** -
  09361*** 684
پنجشنبه, ۳ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  محمد لطفی
  00710*** 50
  09128*** 193
 • 2
  حسن خوش قدم
  04916*** 27
  09125*** 729
 • 3
  رضا رضوی
  01234*** 89
  09121*** 147
 • 4
  مريم احمديان
  -*** -
  09375*** 420
 • 5
  شهروز محمد ولی
  -*** -
  09127*** 173
 • 6
  علی جباری
  11111*** 11
  09121*** 037
 • 7
  رامین سلیمانی
  -*** -
  09124*** 417
 • 8
  شهرام کرمي
  -*** -
  09163*** 723
 • 9
  حسن میرزابیگی
  04534*** 83
  09352*** 030
 • 10
  کاوه حیدری
  1757*** 94
  09163*** 355
چهارشنبه, ۲ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  جمال اینانلو
  50899*** 02
  09129*** 057
 • 2
  مجتبي اكبريان
  44334*** 68
  09133*** 385
 • 3
  حسين مهديزاده
  13605*** 55
  09147*** 879
 • 4
  رضا میرزایی
  10919*** 81
  09121*** 357
 • 5
  محمد جم
  47235*** 31
  09192*** 171
 • 6
  مهدی باقری
  43230*** 01
  09127*** 566
 • 7
  غلامعلی مشاکانی
  10500*** 81
  09370*** 729
 • 8
  زهرا اسلامی
  17574*** 14
  09169*** 651
 • 9
  محمدمهدی مرشدی تنکابنی
  03105*** 51
  09211*** 968
 • 10
  على پارسايى
  00700*** 35
  09122*** 980
سه‌شنبه, ۱ دی
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  حسین حقانی
  -*** -
  09363*** 605
 • 2
  محسن هلالی
  17424*** 94
  09398*** 651
 • 3
  علی ظهراب نیا
  00812*** 34
  09125*** 166
 • 4
  خانم نور بخش
  00552*** 73
  09121*** 846
 • 5
  مصطفی غلامی نژاد
  25958*** 68
  09124*** 507
 • 6
  امين مزارعي
  -*** -
  09163*** 114
 • 7
  احمد حسینی صفا
  46001*** 99
  09123*** 680
 • 8
  مهدی خلج
  00666*** 36
  09124*** 370
 • 9
  masood pournasrolah
  00181*** 07
  09359*** 862
 • 10
  رضا آذری
  00767*** 43
  09125*** 139
دوشنبه, ۳۰ آذر
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  محمد باوي
  -*** -
  09169*** 146
 • 2
  منچهر حق شناس
  -*** -
  09121*** 625
 • 3
  سیاوش زارعی
  -*** -
  09194*** 284
 • 4
  مسعود علیاری
  -*** -
  09141*** 519
 • 5
  اقای مددی
  01234*** 89
  09122*** 784
 • 6
  محمود حامدی
  -*** -
  09119*** 259
 • 7
  حمید رضا قاسمی
  03864*** 98
  09125*** 041
 • 8
  محمد سقرجوقی فراهانی
  00558*** 96
  09192*** 810
 • 9
  جواد جعفریمند
  13787*** 11
  09380*** 363
The lucky draw is goes on and the list is being completed
یکشنبه, ۲۹ آذر
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  نعمت الله قاسمپور
  46793*** 40
  09131*** 087
 • 2
  محمد پرتوی
  -*** -
  09039*** 042
 • 3
  محمد بنایی
  -*** -
  09126*** 391
 • 4
  داوود سلیمان نژاد
  22796*** 76
  09123*** 981
 • 5
  علی نظرپور
  17538*** 56
  09169*** 049
 • 6
  مجید حقی
  00645*** 08
  09124*** 190
 • 7
  نگين نوبهار
  12710*** 64
  09355*** 046
 • 8
  محمد علی احتیاطی
  17556*** 81
  09121*** 502
 • 9
  مسعود جعفرزاده
  00833*** 50
  09367*** 532
 • 10
  عادل ميرعلي پور
  17571*** 26
  09166*** 108
شنبه, ۲۸ آذر
 • Row
  Name and Family
  National ID
  Mobile Number
 • 1
  فراز قاسمی
  00810*** 13
  09358*** 281
 • 2
  محمد محسنی
  -*** -
  09122*** 781
 • 3
  ایرج بهرامی
  -*** -
  09192*** 581
 • 4
  مژگان هاشمی
  00458*** 18
  09121*** 032
 • 5
  فرزاد سبزقبايي
  -*** -
  09163*** 105
 • 6
  رويا يوسفي
  -*** -
  09395*** 621
 • 7
  شایان شهرابی
  00198*** 49
  09354*** 168
 • 8
  عبدالحميد طباطبايي فر
  22975*** 55
  09173*** 732
 • 9
  محمد تفرشی
  01234*** 89
  09122*** 527
 • 10
  فاطمه عسگری وصال
  04201*** 93
  09122*** 358

The Most Popular Notebook brand of Iran market

Reference: ICT Research institution
and IRAN Top Market Brands festival

Please just purchase ASUS product with authorize guarantee:


ASUS Mobile warranty just by Hami