فا | En

نحوه پیدا کردن شماره سریال دستگاه

توضیح مربوط به پیدا کردن سریال هر مدل به صورت زیر ارائه شده است؛ کافیست روی مدل دستگاه مورد نظرتان کلیک کنید:

نوت‌بوک (لپتاپ / Notebook)

 • برچسبی که زیر دستگاه نوت‌‌بوک شما قرار دارد را بررسی کنید.
 
 • برچسبی که کارت گارانتی نوت‌‌بوک شما قرار دارد را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است
 
 • بخش Serial Number که در منوی BIOS قرار دارد را بررسی کنید.
 • برای دسترسی به BIOS دکمه F12 را به طور متناوب بعد از روشن کردن لپتاپ بفشارید.
 
 • برچسب کنار جعبه نوت‌بوک را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.

گوشی‌های هوشمند مانند ZenFone و PadFone

 • اگر زبان گوشی شما انگلیسی است، مسیر زیر را در تنظیمات گوشی طی کنید
  “Settings” -> ”About” -> ”Status”-> ” Serial number”
 • اگر زبان گوشی شما فارسی است، مسیر زیر را در تنظیمات گوشی طی کنید
  “تنظیمات” -> ”درباره” -> ”وضعیت”-> ” شماره سریال”
 
 • برچسبی را که روی خود دستگاه، روی جعبه آن یا کارت گارانتی قرار دارد را بررسی کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • لطفا پشت دستگاه را نگاه کنید
 • شماره سریال بعد از کلمه “SN” قابل رویت است.
 

کامپیوترهای رومیزی (Desktop)

 • برچسب پشت کامپیوتر را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی کارت گارانتی کامپیوتر را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب کنار جعبه کامپیوتر رومیزی را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

کامپیوترهای All-in-One

 • برچسب روی جعبه کامپیوتر All-in-One را نگاه کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی کارت گارانتی کامپیوتر را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب کنار جعبه کامپیوتر All-in-One را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

تبلت‌های مانند ZenPad و Eee Pad

 • اگر زبان گوشی شما انگلیسی است، مسیر زیر را در تنظیمات گوشی طی کنید
  “Settings” -> ”About” -> ”Status”-> ” Serial number”
 • اگر زبان گوشی شما فارسی است، مسیر زیر را در تنظیمات گوشی طی کنید
  “تنظیمات” -> ”درباره” -> ”وضعیت”-> ” شماره سریال”
 
 • برچسبی را که روی خود دستگاه، روی جعبه آن یا کارت گارانتی قرار دارد را بررسی کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

وسایل جانبی تبلت‌ها

 • بخش زیرین ابزار را بررسی کنید
 
 • همچنین می‌توانید شماره سریال ابزار را با کلمه SN روی جعبه ان پیدا کنید
 

ساعت‌های هوشمند ZenWatch

 • بخش زیرین ساعت را نگاه کنید و در آنجا می‌توانید شماره سریال دستگاه را ببینید
 
 • شماره سریال دستگاه روی جعبه آن نیز قید شده است
 

Vivo PC و Chromebox

 • برچسب کنار جعبه Vivo PC یا Chromebox را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب کنار جعبه Vivo PC و Chromebox را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

مادربورد (Motherboard)

 • برچسب کنار جعبه مادربورد را بررسی کنید. شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 
 • برچسب کنار جعبه مادربورد را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

کارت گرافیک (Graphic Card)

 • برچسب کنار جعبه کارت گرافیک را بررسی کنید. شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 
 • برچسب کنار جعبه کارت گرافیک را بررسی کنید. The serial number is listed after the wordشماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

کارت صدا (Audio Card)

 • برچسب زیر کارت صدا را بررسی کنید. شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 
 • برچسب کنار جعبه کارت صدا را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

مانیتور LCD

 • برچسب کنار پشت مانیتور را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی کارت گارانتی دستگاه را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب کنار جعبه مانیتور را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

درایور دیسک نوری

 • برچسب روی جعبه دستگاه را بررسی کنید.
 • سریال دستگاه دقیقا زیر بارکد چاپ شده است.
 

تجهیزات شبکه (Networking)

 • بخش پایینی دستگاه را بررسی کنید
 • شماره سریال دستگاه دقیقا زیر بارکد چاپ شده است.
 
 • کارت گارانتی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی جعبه بسته‌بندی دستگاه را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

روتر وایرلس (Wireless-Router)

 • قسمت پایینی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • کارت گارانتی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی جعبه بسته‌بندی دستگاه را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • قسمت پایینی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

آداپتورهای وایرلس –Repeater/AP/Bridges/Powerline/USB Wi-Fi

 • قسمت پایینی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • کارت گارانتی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی جعبه بسته‌بندی دستگاه را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

اداپتورهای وایرلس PCI-E

 • قسمت پایینی دستگاه را بررسی کنید
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • کارت گارانتی دستگاه را نگاه کنید.
 • شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی جعبه بسته‌بندی دستگاه را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 

سیستم‌های سرور (Server System - Rack mount)

 • برچسب پرینت شده روی سرور را نگاه کنید شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 • برچسبی که روی شاسی یا کاور شاسی قرار دارد.
 
 • به برچسب روی جعبه نگاه کنید، شماره سریال پایین نام مدل چاپ شده است.
 

سسیستم سرور (Server System- Tower)

 • برچسب پرینت شده روی سرور را نگاه کنید شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 • برچسبی که روی شاسی یا کاور شاسی قرار دارد.
 

مادربورد سرور (Server Motherboard)

 • برچسب روی مادربورد را نگاه کنید. شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 

مادربوردهای Workstation

 • برچسب روی مادربورد را نگاه کنید. شماره سریال دستگاه دقیقا پایین بارکد چاپ شده است.
 

کامپیوترهای Eee Box

 • برچسب روی مادربورد را نگاه کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب روی کارت گارانتی کامپیوتر را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
 • برچسب کنار جعبه کامپیوترهای Eee Box را بررسی کنید. شماره سریال بعد از کلمات “Serial Number”، “SSN”، “S/N” یا “SN” قابل رویت است.
 
محصولات ایسوس را فقط و فقط با گارانتی های اصلی بخواهید:


گارانتی محصولات موبایل ایسوس تنها توسط حامی ارائه می‌شود